Opravy a rekonštrukcie vodovodov, kanalizácií a ZTI 

 • Yazaki Wiring technologies Slovakia s.r.o. Michalovce,
 • Obec Kechnec, regenerácia centra
 • ČSPM Slovnaft a.s., Michalovce - Močaranská
 • Bytový dom na ulici Tolstého 10, Michalovce,
 • Blok A3, Moskovská ulica, Michalovce,
 • Blok R2 Okružná ulica Michalovce,
 • Metalurg Košice-Šaca,
 • Blok A6 sídl. SNP Michalovce,
 • Blok H Konečná ulica Michalovce,
 • Bytový dom Družstevná pri Hornáde,
 • Blok O2 Okružná ulica Michalovce,
 • Blok K3, L3, M3 ul. Saleziánov Michalovce,
 • Blok D2 ul. Komenského Michalovce,
 • Blok A7 ul. Leningradská Michalovce,
 • Ul. kpt. Nálepku 52 b.j. Michalovce,
 • Blok I2 ul., Okružná Michalovce,
 • Detské domovy Remetské Hámre, Koromľa a Sobrance, Michalovce a Sliepkovce
 • Internátna škola Michalovce,
 • Rekonštrukcia budov obecných úradov – Vyšná Rybnica, Pinkovce, Lekárovce, Vysoká nad Uhom
 • Základná škola Kežmarská 28, Košice
 • Služby mesta Michalovce s.r.o.,
 • AB Facility
 • Obec Parchovany
 • ARRIVA
 • CASSPOS
 • JHM INVEST
 • Domspráv s.r.o.,
 • OSBD Michalovce
 • Výšková budova Michalovce
 • Blok Z2/B Rázusova Michalovce,
 • Hasičská zbrojnica Holčíkovce,
 • Blok B3 Stráňany Michalovce,
 • Blok C Humenská cesta Michalovce,
 • Osobitná internátna škola Michalovce,
 • Internátna škola Michalovce,
 • Predajná sieť COOP Jednota,
 • Bytovka Jovsa,
 • Neštátne zariadenie 1-dňovej amb. starostlivosti Michalovce,
 • Nemocnica Sobrance,
 • Futbalový štadión Michalovce,
 • Zimný štadión Michalovce,
 • Psychiatrická nemocnica Michalovce,
 • Dom zdravia Gelnica,
 • Polyfunkčná budova Trebišov,
 • VI. ZŠ MI
 • Obce Bánovce n/Ondavou, Trhovište, Falkušovce, Kačanov, Ostrovany, Jarovnice, Ǔbrež - obecné vodovody
 • Požiarne vodovody - SAD Trebišov, Kráľovský Chlmec a Michalovce, PD Maťovské Vojkovce
 • Okresný súd Michalovce
 • BK Service International s.r.o.
 • BBF Elektro s.r.o.
 • RVAPS
 • AGRIA s.r.o.
 • TAJBA, a.s.
 • NsP Štefana Kukuru Michalovce
 • CASSPOS a.s. Závod ZEST
 • DKB - BS
 • SBD Sobrance                                               

  

Nové vodovody, kanalizácie a ZTI

 • výrobná hala Magnetti Marelli, Kechnec
 • Autosalón Ford Carcomplex Michalovce,
 • Výrobný areál Oerlikon Veľká Ida,
 • Nový mestský cintorín Michalovce,
 • Tesco expres Michalovce,
 • OC Zemplín Michalovce,
 • Michalovce – malometrážne byty – Obrancov mieru,
 • Priemyselný park Košice-Kechnec, V.O.D.S.
 • SCORP- Tenisové kurty,
 • Čerpacie stanice PHM – OMV, JETT,
 • EKOLAB Košice,
 • Futbalový štadión Strážske
 • Výrobný areál MICHATEK - Michalovce - 2. etapa - vodovodný rozvod, kanalizačný rozvod, požiarny vodovod pre GOLDBECK s.r.o. Bratislava
 • TEXWASH GONSER Trebišov - rozvod vody a napojenie technologickej vody
 • TSR Slovakia s.r.o.
 • ECO Energy Sevice s.r.o.                                                                                       

Čistenie kanalizácií, vývoz odpadových vôd a iné služby

 • OC Zemplín Michalovce- čistenie kanalizácií,
 • Vojsko, Polícia – vývoz tekutého odpadu, údržba, čistenie kanalizácií,
 • Psychiatrická nemocnica Michalovce- čistenie kanalizácie,
 • Nemocnica Š.Kukuru Michalovce- čistenie kanalizácií
 • VIA - CESTY s.r.o. Oščadnica,
 • Služby mesta Michalovce s.r.o.,
 • PRIM - EKO s.r.o.,
 • Sergio s.r.o.,
 • Domspráv s.r.o.,
 • COOP Jednota,
 • KEREX s.r.o.,
 • Detský domov Zalužice,
 • Detský domov Michalovce,
 • Detský domov Sliepkovce,
 • Harmónia Strážske,
 • SVB Západ - Švermova Michalovce,
 • OSBD Michalovce,
 • SBD Sobrance,
 • Mestský bytový podnik, s.r.o. Sobrance,