Spoločnosť poskytuje svoje služby podnikateľským subjektom, obciam i domácnostiam. Pre zmluvných partnerov v oblasti služieb je zabezpečená 24 hodinová poruchová pohotovosť.

Firma je vybavená moderným a výkonným vozovým parkom a náradím na údržbu bytového a domového fondu. 

Spoločnosť v rámci údržby bytov a domov vykonáva čistenie odpadovej kanalizácie (WC, umývadlá, vane) čistenie vnútornej i vonkajšej odpadovej kanalizácie, vývoz splaškov zo žúmp a monitorovanie kanalizácií pomocou moderného kamerového systému. Ďalej sa firma venuje vodárenským prácam ako sú rekonštrukcia, modernizácia a výstavba nových vodovodov a kanalizácií a rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení (WC a kúpeľne). Okrem toho firma vykonáva aj stavebné práce (zemné práce - JCB) a elektroinštalačné práce.