Naša spoločnosť INŠTALACENTRUM, s.r.o. so sídlom ul. Pri sýpke č. 4, 071 01 Michalovce, nadviazala na činnosť vykonávanú v oblasti údržby domov a bytov na základe živnostenského listu pre fyzickú osobu Ing. Vincent Marcinko - INŠTALA CENTRUM vydaného v septembri 1992, po rozdelení Bytového podniku Michalovce. Spoločnosť INŠTALA CENTRUM bola tak jednou z prvých spoločností v Michalovciach a okolí, ktorá sa začala venovať údržbe bytov a domov. V roku 2012 dosiahla naša spoločnosť ďalší míľnik, presťahovali sme sa do vlastných priestorov na ulici P. O. Hviezdoslava 3661/21, kde fungujeme dodnes.

Počas 25-ročného pôsobenia sa činnosť podniku prispôsobovala požiadavkám trhu a vďaka postupnému rastu sa portfólio jej služieb rozšírilo o stavebné práce. V súčasnosti sú nosnou činnosťou spoločnosti. Ide o uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výstavba a rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií, rozvody vody a kanalizácií v bytových domoch, riešenie vykurovania, stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov a pod.

Ďalšou nemenej dôležitou oblasťou činnosti je čistenie vonkajších aj vnútorných kanalizácií, čistenie predčistiacich zariadení na kanalizácii (napr. lapač tukov), vývoz odpadových vôd zo žúmp a pod.

Naša spoločnosť sa orientuje na veľké i malé projekty a poskytuje svoje služby od domácností až po veľké spoločnosti, obce a mestá.

Dlhoročné skúsenosti a odbornosť našich zamestnancov nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky našich zákazníkov a zaistiť kvalitu a profesionalitu nami poskytovaných služieb s minimálnym počtom reklamácií.